Make your own free website on Tripod.com

Gurnet Murrai ( Teby Zachodnie )

Miejsce wchodzące w skład Teb Zachodnich, położone na południowy-zachód od Ramesseum z cmentarzyskiem skalnych grobów dostojników. Najważniejszym grobowcem nekropoli jest położony w dolnym zboczu TT40 - grobowiec Hui, zwanego też Amenhotepem, wicekróla Kusz za panowania Echnatona i Tutanchamona. Ściany grobowca pokryto cienką warstwą mułowej zaprawy. Grobowiec jest zdobiony licznymi scenami przedstawiającymi nubijskich dostojników, pobór podatków, oraz wicekróla wizytującego prowincję. Można również zaobserwować jedno z unikalnych przedstawień Tutanchamona. Wewnętrzna sala kolumnowa jest niemal całkowicie zrujnowana.
 

40  - Amenhotep, zwany też Hui, wicekról Kusz, czasy Echnatona i Tutanchamona
221 - Horimin
222 - Hekammatranachte, zwany też Turo
223 - Karachamon
235 - Userhet
270 -
Amonemuia
271 - Naj
272 - Chaemopet
273 - Saiemiotef
274 -
Amenuahsu
275 - Sebekmose
276 - Amenemopet
277 - Amenemonet, kapłan Amona (XXVI dynastia)
278 - Amenemheb, kapłan Amona
380 - Ankefenrahorachte
381 -
Amenemonet
382 - Usermontu
383 - Merimose, wicekról Kusz oraz syn Amenhotepa III

 

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor