Make your own free website on Tripod.com

Teby Zachodnie

Teby rozwinęły się stosunkowo późno, bo dopiero w okresie XI dynastii. Znajdują się tu tysiące skalnych grobowców rozproszonych wzdłuż podnóża wzgórz. Religijne znaczenie Teb Zachodnich wzrosło w skutek obecności ponad 50 królewskich grobowców z okresu od XI do XX dynastii. Wzdłuż pól uprawnych położone są kompleksy kultowe, domy milionów lat. Dodatkowo znajdują się tu również świątynie grobowe i inne świątynie kultu nie tylko władców, ale i dostojników państwowych. Ogromny pałac Amenhotepa III w Malgatta położony był na południowym krańcu Teb Zachodnich. Piękny Zachód Tebański to nekropole z niezliczonymi grobami urzędników królewskich zgrupowane w dzisiejszych miejscowościach: Szejch Abd el-Gurna, Medinet Habu, Gurnet Murrai, Deir el-Medina, Deir el-Bahari, el-Asasif i el-Chocha. Doliny o kamiennym podłożu stały się miejscem pochówku władców okresu Nowego Państwa, Dolina Królów, Dolina Małp, Dolina Królowych, Dra Abu el-Naga.

 

Na nekropolach Teb Zachodnich znajduje się ponad 600 grobowców, w tym kilkadziesiąt grobowców królewskich. Wiele z nich, znanych i podziwianych jeszcze w starożytności, nie zachowało się do naszych czasów. Poniżej zamieszczam listę grobów, które uległy całkowitemu zniszczeniu. Wykaz pozostałych można znaleźć na stronach poświęconych poszczególnym nekropolom.
 

A1  - Amenemhat
A3
  - Ruru
A4
  - Siuser
A5
  - Neferhotep
A6
  - Tutnefer, zwany też Seszu lub Seniu
A7
  - Amenhotep
A8  - Amenemheb
A10 - Tutnefer
A11 -
Amenchaemuaset
A12 - Nebuanenef
A13 - Paimose
A15 - Amenemib
A16 - Tuthotep
A17 - Userhet
A18 - Amenemopet
A20 - Nacht, zwany też Panacht
A22 - Neferhebef
A23 - Penaaszefi
A24 - Samut
A39 - Penrennu (?)
B1  - Mahuhi
B2  -
Amennefru
B3  - Hauf
C1  -
Amenhotep
C2  - Amenemhat
C3  -
Amenhotep lub Renna
C6  - Ipi
C7  - Hormose
C9  - Nacht
C10 - Penrennu
C11 - Nebseni
C12 - Mahu
C14 -
Anchefendżehuti, zwany też Neferibreseneb
D1
  - Nehi, wicekról Kusz
D2
  - Petersuemhebsed
D3
  - Mahu

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor