Make your own free website on Tripod.com

Kent R. Weeks
(1941)

 Amerykański archeolog i egiptolog. Wraz z J.Harrisem rozpoczął w 1966 prace badawcze nad mumiami w Muzeum Egipskim w Kairze. Tytuł doktorski otrzymał w 1970 r na uniwersytecie w Yale. Pracował dla Metropolitan Museum of Art, Chicago Oriental Institute, University of California, również na nekropoli w Giza. Od 1988 do chwili obecnej jest profesorem egiptologii na Amerykańskim Uniwersytecie w Kairze. Weeks rozpoczął w 1978 prace nad projektem badawczym (Theban Mapping Project) zwymiarowania oraz szczegółowego zbadania grobowców tebańskich, świątyń i innych archeologicznych stanowisk położonych na terenie Teb Zachodnich. Od 1995 K.Weeks prowadzi prace nad oczyszczaniem największego w Dolinie Królów grobowca KV5 .