Make your own free website on Tripod.com

Rosalie David

Pionierka na polu egipskiej paleopatologii. Przewodniczyła Manchester Mummy Reserch Project od czasu jego powstania w 1973. Kierowała pierwszą brytyjską nowoczesną autopsją mumii. Obecnie nadzoruje prace nad międzynarodową bazą danych mumii. Jest także autorką 23 książek o tematyce egipskiej historii i religii.