Make your own free website on Tripod.com

Jean-François Champollion
(1790-1832)
Francuski genialny lingwista, filolog i egiptolog który pierwszy odczytał hieroglify przy pomocy słynnego Kamienia z Rosetty. Profesor Uniwersytetu w Grenoble posiadający ogromną wiedzę i znajomość języków hebrajskiego, koptyjskiego, arabskiego, syryjskiego i chaldejskiego. Wraz z Ippolito Rosselinim zorganizowali wyprawę do Egiptu w latach 1828-29.