Make your own free website on Tripod.com

Jaroslav Černy
(1898-1970)
Czeski egiptolog, po II wojnie światowej  żyjący w Wielkiej Brytanii. Przed wojną brał udział w francuskich pracach badawczych w Deir el-Medina. Wybitny ekspert tekstów hieratycznych oraz historii Egiptu w epoce Nowego Państwa.