Make your own free website on Tripod.com

James Henry Breasted
(1865-1935)

 James Breasted urodził się w Rockford w stanie Illinois. Amerykański orientalista, archeolog i historyk. Uczęszczał do Seminarium Teologicznego w Chicago, ukończył studia na uniwersytetach w Yale i Berlinie. W 1905 roku uzyskał tytuł profesora egiptologii i historii orientalnej na Uniwersytecie w Chicago. W latach 1919-20 przewodniczył pierwszej uniwersyteckiej ekspedycji archeologicznej w Egipcie i zachodniej Azji. Zorganizował również kilka innych ekspedycji badawczych. Breasted jest autorem wielu książek, m.in. A History of Egypt wydanej w 1905 roku.