Make your own free website on Tripod.com

Dieter Arnold

Kustosz Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Przez 40 lat prowadził prace wykopaliskowe w Egipcie na terenie Teb, Liszt i Dahszur. Jest autorem wielu książek poświęconych architekturze starożytnego Egiptu.