Make your own free website on Tripod.com

Tadeusz Andrzejewski
(1923-1961)
Polski egiptolog. Pracował w Dziale Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie, a od 1951 wykładowca w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w licznych badaniach wykopaliskowych. Od 1959 sekretarz Polskiej Stacji Archeologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze. Zajmował się religią staroegipską, opublikował wiele prac z zakresu egiptologii, np. Księga Umarłych piastunki Kai (1951), Le papyrus mythologique de Te-hem-en Mout (1959). Przedwczesna śmierć uniemożliwiła mu dokończyć publikacji znalezisk z grobu Ramzesa III.