Make your own free website on Tripod.com

Kompleks Userkafa w Sakkara

wab-swt-wsr-kA.f (Czyste są miejsca [kultu] Userkafa)

 

A - zstępujący korytarz
B - kamienna zapora
C - komora grobowa
D - przedsionek
E - magazyn
F - kaplica ofiarna

długość boku podstawy:   73.3 m
kąt nachylenia:   53o 7' 48"
wysokość:   49 m
zstępujący korytarz:   18.5 m
wymiary przedsionka:   4.14 x 3.12 m
wymiary komory grobowej:   7.87 x 3.13 m

Zespół piramidy Userkafa Czyste są miejsca [kultu] Userkafa leży w północnej Sakkarze, na pn.-wsch. od kompleksu Dżesera i wzorowany jest na budowlach III dynastii poprzez swoje położenie wg osi północ-południe. Piramida o długości boku 72.3 m i kącie nachylenia 53o oraz pierwotnej wysokości 49 m, obłożona wapieniem z Tura została odrestaurowana przez Chaemwese za czasów Ramzesa II; obecnie jest dość zniszczona z powodu niedbałego wykonania trzonu budowli oraz rabunku kamienia. Od wejścia na ścianie północnej prowadzi w dół korytarz o długości 18,5 m biegnie prosto aż do przedsionka i komory grobowej. Komora grobowa o wymiarach 7.87 x 3.13 m obłożona wapieniem z Tura zawiera bazaltowy sarkofag.
Po wschodniej stronie piramidy leży świątynia ofiar grobowych składająca się z trzech pomieszczeń z fałszywymi wrotami. Piramida pierwszej małżonki królewskiej położona jest na południe od tego zespołu. Jej pierwotna wysokość wynosiła ok. 17 m. Świątynia solarna składała się z dziedzińca z ołtarzem ofiarnym i kaplicami na południu i północy. (Schneider)
 

 

A - piramidka kultowa
B - odkryty dziedziniec
C - pięć nisz na posągi
D - piramida królowej
E - magazyny
F - rampa
G - westybul
H - kaplica ofiarna


Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor