Make your own free website on Tripod.com

Kompleks grobowy Senusereta II ( XII dynastia ) w el-Lahun

Senuseret Błyszczy

Rdzeń piramidy zbudowano z cegły mułowej na podstawie kamiennej konstrukcji. Budowniczowie użyli kamiennych odpadków przymocowanych to rdzenia, co znacznie zmniejszyło koszty i przyśpieszyło budowę. W.F.Petrie znalazł tylko niewielkie fragmenty piramidionu z czarnego granitu. Struktura podziemna piramidy z całym systemem szybów, komór i korytarzy otaczających komorę grobową stanowi prawdziwy labirynt. komora grobowa  zorientowana wschód-zachód posiadała sklepienie z granitowych bloków i mistrzowsko wykonany sarkofag, stojący przy zachodniej ścianie.
Stosunkowo mała świątynia grobowa stała przed wschodnią ścianą piramidy, obecnie kompletnie zniszczona. Niewielka piramida, która stała niedaleko północno-wschodniego narożnika piramidy króla przypisywana zazwyczaj królowej, a jej położenie zdaje się wykluczać kultowe przeznaczenie budowli. W.F. Petrie odkrył w jej ruinach depozyt królewski, jednak nie znalazł ani korytarza ani żadnej komory pod piramidą, pomimo przebijania się w jej ruinach poziomym wykopem i pionowym szybem. Odkrył natomiast resztki kaplicy północnej. Fragment imienia znaleziony na wazie pozwala przypisywać tę piramidę królowej. 
Piramida, świątynia grobowa, groby członków rodziny królewskiej otoczone były murem wzdłuż którego posadzono drzewa. Świątynia doliny była usytuowana stosunkowo daleko od piramidy, z którą , zdaniem Arnolda, nie była bezpośrednio połączona.

 

 

długość podstawy:   107 m
nachylenie ścian:   42o 35'
wysokość:   48.65 m

 

A - mur otaczający kompleks
B - fałszywe korytarze
C - szyb wejściowy
D - szyb
E - szyb konstrukcyjny
F - mała świątynia grobowa
G - przedsionek
H - komora grobowa
I - kaplica północna
J - piramida królowej
K - schody wejściowe

 

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor