Make your own free website on Tripod.com

Piramida Kakare Ibi w Sakkara

Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych przez Jéquiera w Południowej Sakkarze zwrócono uwagę na niewielkie, ok. 3-metrowej wysokości ruiny, którym niemiecka ekspedycja pod kierownictwem K.R.Lepsiusa nadała numer 40 na archeologicznej mapie zabytków Egiptu. Wykopaliska Jéquiera wykazały również obecność starszych grobów z okresu VI dynastii znajdujących się na tym miejscu. Piramida jest niemal kompletnie zrujnowana z powodu kradzieży kamienia. Na wapiennych blokach rdzenia znaleziono dużą inskrypcję w kolorze czerwonym zawierającą tytuł "Książę Libii". Podziemna część piramidy składa się z zstępującego korytarza, komory grobowej i sedabu. Ściany komory grobowej pokryte były pierwotnie Tekstami Piramid. Teksty te pozwoliły ustalić budowniczego piramidy, króla Kakare Ibi z VIII dynastii. Piramida jest ostatnią z wzniesionych w Sakkara.
 

A - komora grobowa
B - wejście 
C - świątynia grobowa

długość boku podstawy:   31.5 m
pierwotna wysokość:    21 m
aktualna wysokość ruin:   ok.3 m

 

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor