Make your own free website on Tripod.com

Piramida Dżedkare Izezi w Południowej Sakkarze

nfr-Dd-kA-ra (Piękny jest Djedkare)


pierwotna długość boku podstawy:   78.75 m
kąt nachylenia ścian:   52o
wysokość:   52.5 m
przedsionek:   4.02 x 3.1 m
komora grobowa:   7.84 x 3.1 x 9 m
długość rampy:   ok.220 m

 

 

A - wejście
B - komora w korytarzu
C - trzy kamienne zapory
D - komora grobowa
E - przedsionek
F - trzy magazyny
G - piramidka kultowa

 

Kompleks grobowy faraona Dżedkare Isesi został wzniesiony w Południowej Sakkarze przez naczelnika robót budowlanych Senedżemiba. W północnej stronie piramidy znajduje się wejście z kaplicą (A), gdzie obniżający się chodnik ze specjalną komorą (B) i urządzeniem ze spadającymi kamieniami (C) prowadzi do przedsionka i komory grobowej (D) o dachu dwuspadowym z bloków wapiennych i dołączonego na wschodniej stronie niszowego pomieszczenia-przedsionka (E). Obie komory i bazaltowy sarkofag zostały mocno zniszczone, jednak odnaleziono resztki królewskiej mumii. Na wschód od piramidy znajduje się niegdyś bogato zdobiona świątynia grobowa, do której od północy i od południa przylegają cztery dziedzińce. Na północnym wschodzie leży zespół grobowy, który dotychczas był przypisywany, raczej błędnie, jednej z królowych. (wg T.Schneidera)
 

A - wejście
B - sanktuarium
C - piramidka kultowa
D - pięć nisz na posągi
E - odkryty dziedziniec
F - wejściowy korytarz
G - piramida królowej
H - kultowa piramidka królowej
I - pylony
J - aleja


Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor