Make your own free website on Tripod.com

Rejon Asuanu i I katarakty

   

1 - współczesny Asuan
2 - skalne groby w Qubbet el-Hawa
3 - skalne groby
4 - wyspa Elefantyna
5 - świątynia Satis
6 - Nilometr
7 - świątynia Chnuma
8 - świątynia rzymska
9 - świątynia ptolemejska
10 - niedokończony obelisk
11 - północne kamieniołomy
12 - wyspa Sehel
13 - świątynia na wyspie Sehel
14 - stela głodu
15 - pierwsza asuańska tama
16 - południowe kamieniołomy
17 - wyspa Agilkia
18 - wyspa File
19 - świątynia na wyspie Biga (Abaton)
20 - wyspa el-Hesa
21 - Wielka Tama
22 - Nowa Kalabsza
23 - Zbiornik Nassera

 

'Stela Głodu' na wyspie Sehel

zrekonstruowana światynia Satis na Elefantynie

Wyspa File ( Agilkia )

Świątynie na wyspie File (24o01' N  32o 53' E) rozebrano i przeniesiono na sąsiednią wysepkę Agilkia; zostały w ten sposób uratowane przed wodami zbiornika Nassera. Plan obok pokazuje, że świątynie zostały przeniesione i precyzyjnie zrekonstruowane z zachowaniem tej samej pozycji i orientacji wg stron świata, jakie zajmowały na wyspie File. Odwiedzający wyspę jest witany przez przepiękne kolumny Bramy Dioklecjana (H) i Kiosk Trajana (B), odbijające się jak w lustrze w wodach jeziora. Wielkie pylony znajdujących się na wyspie świątyń przedstawiają postać Ptolemeusza XII  pokonującego wrogów i poświęcającego ich  Izydzie (E), Horusowi (F) oraz Hathor (G). Granitowe lwy przed Bramą Hadriana pochodzą z okresu bizantyjskiego. Świątynia ta rozkwitała długo jeszcze, po tym jak zaprzestano kultu bogów w innych egipskich świątyniach.

A - kolumnada Nektanebo
B - Kiosk Trajana
C - mammisi (świątynia narodzin)
D - Brama Hadriana
E - świątynia Izydy
F - świątynia Horusa
G - świątynia Hathor
H - Brama Dioklecjana

światynia Izydy na wyspie File

rekonstrukcja Kiosku Trajana i Bramy Dioklecjana na wyspie Agilkia

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor