Make your own free website on Tripod.com

Abydos

Święte miejsce położone (26o11' N  31o55' E) na zachodnim brzegu Nilu, 50 km na południe od dzisiejszej miejscowości Sohag. Od okresu Predynastycznego aż po czasy chrześcijańskie (ok.4000 p.n.e. - 641 ne) rozkwitał w Abydos kult Ozyrysa. W pozostałościach grobowców znaleziono najstarsze ślady władców Okresu Predynastycznego i wczesno-dynastycznego. Najdawniejszą świątynią na tym terenie była świątynia Ozyrysa-Chentyimentiu w Kom el-Sultan (3). Odkryto również pozostałości rozległej osady z okresu faraońskiego oraz liczne groby i cenotafy ludzi i zwierząt. Najokazalszymi budowlami w Abydos są światynie Seti I (5) i Ramzesa II (4). Świątynia Seti I wykonana z wapienia i zbudowana w planie litery L zachowała przepiękne reliefy przedstawiające czynności rytualne przeprowadzane w świątyni. Jedna ze scen, przedstawia Ramzesa II odczytującego z papirusu imiona faraonów, wszystkich poprzedników swojego ojca. Treść odczytywanego papirusu wyrzeźbiono na przyległej ścianie; ta lista faraonów stanowi ważny dokument w studiach nad chronologią Egiptu. Obok świątyni Seti I znajduje się Ozyrejon (5), budowla wzniesiona z ogromnych granitowych bloków, która często bywa interpretowana jako rodzaj cenotafu Ozyrysa. Nekropole w Abydos zawierają wczesnodynastyczne cmentarzysko, znane dziś pod nazwą Umm el-Qaab (Matka Garnnków).  Południowo-zachodnie krańce Abydos stanowią: osada z okresu Średniego i Nowego Państwa, piramida (9) i cenotaf (11) oraz tarasowa świątynia (9) króla Ahmose i królowej Ahmes-Nefertari, które to budowle odkrył w 1901 roku Charles Curelly.


1 - nekropola w Umm el-Qaab
2 - Szunet el-Zebib i inne wczesnodynastyczne pochówki
3 - Kom el-Sultan: świątynia Ozyrysa Chenty-Amentiu i  otaczająca ją osada
4 - świątynia Ramzesa II
5 - świątynia Seti I i Ozyrejon
6 - współczesna wioska Arabat el-Madfuna
7 - świątynia Senusereta III
8 - osada z okresu Średniego i Nowego Państwa
9 - piramida Ahmose i świątynia królowej Ahmes-Nefertari
10 - cenotaf królowejTetiszeri
11 - cenotaf Ahmose
12 - świątynia Ahmose
13 - cenotaf Senusereta III

 

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor