Make your own free website on Tripod.com

 

Abu Gurab - świątynia Niuserre

Miejscowość położona na zachodnim brzegu Nilu, pomiędzy Gizą a Sakkarą, znana historycznym podróżnikom jako piramida Rygi. Nad terytorium górują  ruiny świątyni solarnej wzniesionej w czasach V dynastii przez króla Niuserre Ini, którego piramida znajduje się w niewielkiej odległości, na południe od Abusir.  Centralną część świątyni stanowił wielki przysadzisty monument (11), kształtem przypominający coś pomiędzy kamieniem Benben i klasycznym obeliskiem. Oba elementy, obelisk i wąska platforma, na której był postawiony, stanowiły konstrukcje, bardziej murowaną niż monolityczną. Przed monumentem znajdował się wielki, otwarty dziedziniec, a w jego centrum, masywny ołtarz (5) składający się z okręgu, otoczonego z każdej strony czterema rzeźbionymi znakami hieroglificznymi Htp (hotep=ofiarowywać), dając całości niepowtarzalny kształt. Wejście do świątyni połączone było z 'budowlą doliny' (1) krytą rampą (2), jak to ma miejsce w przypadku piramid i ich świątyń dolnych. Na terenie właściwej świątyni, rampa rozpoczyna się korytarzem biegnącym (8) w dół, w kierunku wschodnim, w stronę rampy i wzdłuż południowego muru świątyni. Korytarz ten, który zdobiony był reliefami przedstawiającymi jubileusz Heb-Sed, prowadził do 'komnaty pór roku' (9) i kończył się w kaplicy (10) dekorowanej scenami z poświęcenia świątyni.

Ołtarz solarny utworzony z hieroglifów Htp.   1 - zabudowa w Dolinie
  2 - rampa
  3 - westybul
  4 - pomieszczenia magazynowe
  5 - ołtarz
6,7 - rzeźnia

  8 - korytarz
  9 - 'komnata pór roku'
 10 - kaplica
 11 - obelisk
 12 - model barki słonecznej

 

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor