Make your own free website on Tripod.com

Królewski Papirus z Turynu
lub
Kanon Turyński

    Papirus pochodzący z czasów Ramzesa II zapisany pismem hieratycznym. Zawierał listę wszystkich władców Egiptu poprzedzoną wykazem bogów, którzy wg tradycji rządzili Egiptem przed swymi potomkami - faraonami. Dokument, pierwotnie kompletny, obecnie rozczłonkowany na ok. 300 fragmentów znaleziony został w jednym z grobów tebańskich i zakupiony przez włoskiego kolekcjonera Bernardino Drovettiego w XIX w. w dalszym ciągu ulega degradacji, w obecnej chwili stanowiąc zaledwie fragment papirusu badanego przez J.F.Champolliona i Gustawa Seyffartha w 1825 roku.

  
   
Papirus wymienia imiona władców, grupując je niekiedy z podaniem liczby lat panowania danej grupy często odpowiadającej dynastii u Manethona. Podawał też w latach miesiącach i dniach czas panowania każdego władcy. Zawiera również imiona władców efemerycznych lub rządzących na niewielkim terytorium i jako takich mało znanych, a w konsekwencji nie wymienianych przez inne źródła. Lista zawiera imiona władców hyksoskich, nie umieszczanych w innych listach królewskich, jednak pozbawione królewskiego kartuszu i z adnotacją, że mamy do czynienia z obcym przybyszem.
   Najważniejsze opracowania: G.Farina, Il papiro dei re restaurato (Rome, 1938), A.H.Gardiner, The Royal Canon of Turin (Oxford, 1959) and J.Malek, The original version of the Royal Canon of Turin w Journal of Egyptian Archeology 68, 93-106, (1982)

Copyright © 2000-2005 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor