Make your own free website on Tripod.com

Linie Czasu w III Okresie Przejściowym

      Poniżej przedstawiam schematy linii czasu w III Okresie Przejściowym, które ze względu na rządy równoległe, koregencje, czy też czasową utratę niepodległości, bądź władzy przez panującego, mogą wydawać się trudne do zrozumienia. Rządy sprawowane w tym samym czasie na różnych terytoriach przez rody królewskie, umownie przez Manethona zwane dynastiami, mogą stworzyć błędne wrażenie bezkonfliktowej kontynuacji władzy faraońskiej. Zadaniem przedstawionych poniżej wykresów jest obrazowa demonstracja tych trudnych, aczkolwiek niezmiernie interesujących, okresów w dziejach państwa egipskiego.

 

Copyright © 2000-2004 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor