Make your own free website on Tripod.com

Kronika Manethona


Manethon, zhellenizowany egipski kapłan z Heliopolis który, prawdopodobnie na polecenie Ptolemeusza I, rozpoczął pracę nad historią Egiptu, zwieńczoną ok. roku 271 p.n.e., dziełem Aegyptiaca napisanym w języku greckim, będącym próbą opisania historii Egiptu, od czasów mitycznych do śmierci Aleksandra Wielkiego. Manethonowi zawdzięczamy podział chronologiczny na 30 dynastii oraz wiele interesujących szczegółów z życia władców. Dzieło Manethona zaginęło i znamy je tylko fragmentarycznie z krótkich odpisów i streszczeń zamieszczonych u późniejszych historyków: Józefa Flawiusza z I w. n.e., Sekstusa Juliusza Africanusa (III w. n.e.), Euzebiusza z Cezarei (III/IV w. n.e.) i bizantyńskiego historyka Jerzego Synkellosa  (VIII w. n.e.). Błędy kopistów podważają wartość historyczną dzieła. Dla przykładu: w przekładzie Józefa Flawiusza król Menes miał panować 62 lata, wg. Euzebiusza - 30 lat, a u Synkellosa - 60 lat. Dodać należy, że przypisy wg. Euzebiusza w Chronicon, greckim dziele również zaginionym, zachowały się, w zmienionych nieco wersjach, u Synkellosa i w dwóch innych przekładach, co dodatkowo komplikuje analizę tego nieistniejącego przecież pierwotnego dokumentu. W nawiasach podałem różnice.
 

I dynastia
    Flawiusz -
Juliusz Africanus
Euzebiusz z
Cezarei
Narmer Menes 62 30
Aha Athothis 57 27
Dżer Kenkenes 31 39
Wadżi Wenefes 23 42
Den Usafais 20 20
Adżib Miebis (Miebidos) 26 26
Semerchet Semempses 18 18
Ka'a Bieneches 26 26
II dynastia
  Flawiusz - Juliusz Africanus
Hotepsechemui Boethos 68
Reneb Kaiechos 39
Nineczer Binothris 47
Uneg Thlas 17
Senedż Sethenes 41
  Chaires 17
Neferkare (Aaka) Nefercheres 25
Neferkasokar Sesochris 48
Chasechemui Cheneres 30
III dynastia
  Flawiusz - Juliusz Africanus
Sanacht Necherophes 28
Dżeser Tosorthros (Sesorthros) 29
Sechemchet Tyreis 7
Chaba Mesochris 17
  Suphis 16
  Tosertasis 19
  Aches 42
  Sephouris 30
  Kerferes 26
IV dynastia
  Flawiusz - Juliusz Africanus
Snofru Soris 29
Chufu Suphis 63
Chafre Suphis 66
Menkaure Mencheres 63
Dżedefre Ratoises 25
Baka Bicheris 22
Szepseskaf Sebercheres 7
Ptahdżedef Tamphtis 9
V dynastia
  Flawiusz - Juliusz Africanus
Userkaf Usercheres 28 lat
Sahure Sephres 13 lat
Neferirkare Kakai Nepherchres 20 lat
Szepseskare Sisires 7 lat
Neferefre Cheres 20 lat
Niuserre Rathures 44 lata
Menkauhor Mencheres 9 lat
Dżedkare Isesi Tancheres 44 lata
Unis Onnos 33 lata
VI dynastia
  Flawiusz - Juliusz Africanus
Teti Othoes 30 lat
Pepi I Phios 53 lata
Nemtiemsaf I Methusuphis 7 lat
Pepi II Phiops 99 lat
Nemtiemsaf II Menthesuphis 1 rok
Neitikret Nitocris 12 lat
VII - XI dynastia
 

Juliusz Africanus

Euzebiusz  z Cezarei

VII 70 władców panujących w Memfis przez okres 70 dni 5 władców panujących w Memfis przez okres 75 dni
VIII 27 władców panujących w Memfis przez okres 176 lat 5 władców panujących w Memfis przez okres 100 lat
IX 19 władców panujących w Herakleopolis przez okres 409 lat 4 władców panującychj w Herakleopolis przez okres 100 lat
X 19 władców panujących w Herakleopolis przez okres 185 lat
XI 16 władców panujących w Tebach przez okres 43 lat
XII dynastia
  Flawiusz - Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Amenemhat I Ammenemes 16 16
Senuseret I Sesonchosis 46 46
Amenemhat II Ammanemes 38 38
Senuseret III Sesostris 48 48
Amenemhat III Lamares (Ameres) 8 8
Amenemhat IV Ammenemes 8  
Sobekneferure Skemiophris 4  
XIII - XIV dynastie
XIII 60 władców panujących w Tebach przez okres 453 lat
XIV 76 władców panujących w Ksois przez okres 184 lat (484 u Synkellosa)
XV dynastia
  Józef Flawiusz Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Salitis Saites 19 Saites 19 Silites 19
Szeszi (Bnon) Bnon 44 Bnon 44 Baion 44
Jakobner Apachnan 37 Pacnan 37 Apachnas 36
Chian Iannas 50 Aphophis 61 Sethos 50
Apopi Apofis 61 Aphophis 61 Aiofis 61
Chamudi Assis 49 Archles 49 Archles 30
XVII dynastia
43 władców panujących łącznie 151 lat (Juliusz Africanus)
XVIII dynastia
  Józef Flawiusz Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Ahmose I Iahmes 25 lat
4 mies.
Amos   Amoses 25
Amenhotep I Amenophis 20 lat
7 mies.
Amenophtis 24 Amofis (Ammenofis) 21
Totmes I Thmosis   Tuthmosis   Tuthmosis  
Totmes II Chebron 18 lat Chebros 13 Chebron 13
Hatszepsut Amessis 21 lat
9 mies.
Amensis 22    
  Mephres 12 lat
9 mies.
Misafris 13   -
Totmes III Mephramuthosis 25 lat
10 mies.
Misfragmuthosis 26 Mysfarmuthosis (Misfarmutosis) 26
Amenhotep II            
Totmes IV Thmosis 9 lat
8 mies.
Tutmosis 9 Tutmosis 9
Amenhotep III Amenophis 30 lat
10 mies.
Amenofis 31 Amenofis (Amnofis, Ammenofis) 31
Echnaton Orus 36 lat
5 mies.
Oros 37 Oros 28
Semenchkare Acencheres 12 lat
1 mies.
Acherres 32 Achencherres (Achencherses) 16(12)
Tutanchamon Rathotis 9 lat Rathos 6    
          Atoris 39(8)
          Chencheres 16
  Acencheres I 12 lat
5 mies.
Chebris 12 Acherres 8
Ai II Acencheres II 12 lat
3 mies.
Acherres 12 Cherres 15
Horemheb Harmais 4 lata
1 mies.
Armesis 5 Armais 5
XIX dynastia
  Józef Flawiusz Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Ramzes I Ramesses 1 rok
4 mies.
Ramesses 1    
Seti I Sethos 59 Sethos 51 Sethos 55
Ramzes II (Rampses)
Ramesses Miamun
66 lat
2 mies.
Rapsakes 61 Rampses
(Ramesses)
66(68)
Merenptah Amenophath 19 lat
6 mies.
Ameneftes 20 Amenephtis 8(40)
      Rammeses 60    
Amenemose Ammenemnes   Ammenemnes 5 Ammenemes 26
Seti II            
Siptah            
Tauseret Thuoris   Thouris 7 Thouris 7
XX dynastia
12 władców panujących łącznie 135 lat (Juliusz Africanus) lub 178 lat (Euzebiusz z Cezarei)
XXI dynastia
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Smendes I Smendes 26 Smendes 26
Psusennes I Psusennes 46 Psusennes (Psusennos) 41(46)
Amenemose Nephelcheres 4 Nephercheres 3(4)
Amenemipet Amenophtis 9 Ammenophtis 9
Osochor Osokhor 6 Osokhor 6
Siamon Psinaches 9 Psinaches (Psinnaches) 9
Psusennes II Psusennes 14 Psusennes (35)
XXII dynastia
  Juliusz Africanus
Szeszonk I Sesonchis 21
Osorkon I Osorthon 15
Szeszonk II
Takelot I
Osorkon II
Horsiese I
  38 lat
Takelot II Takelothis 48 lat
Szeszonk III
Pimai
Szeszonk V
Osorkon IV
  8 lat
XXIII dynastia
    Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Petubastis I Petubastes 40 25
Iuput I Psammus 10 10
Szeszonk IV Sesonchis    
Osorkon III Osorcho 8 9
Takelot III Takelotis 31  
Amonrud Rudimen    
Iuput II Zet 31  
XXIV dynastia
  Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Bakenrenef Bochoris 40 25
XXV dynastia
  Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Szabaka Sabacon 8 12
Szabataka Sebichos 14 12
Taharka Tarakos 18 20
XXVI dynastia
  Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Ammeris Ammeris Nubijczyk 12 12
Stephinates Stephinates 7 7
Nekaub Nechepsos 6 6
Nekau I Nechao 8 8
Psametyk I Psammetichos 54 45
Necho II Nekos 6 6
Psametyk II Psammuthis (Psammis) 6 17
Apries Uaphres (Apries) 19 25
Amazis Amosis 44 42
Psametyk III Psammecherites (Psammenitos) 6 mies.  
XXVII dynastia
  Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Kambyzes II Kambyses 6 3
Dariusz I Dareios 36 36
Kserkses I Xerxes 21 21
Artakserkses I Artaxerxes 41 40
Kserkses II Xerxes 2 mies. 2 mies.
Sogdianos Sogdianos 7 mies. 7 mies.
Dariusz II Dareios deuteros 19 19
Artakserkses II Artaxerxes    
XXVIII dynastia
  Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Amyrtajos Amyrteos 6 6
XXIX dynastia
  Juliusz Africanus
Nefaarud I Nepherites 6
Muthis Muthis 1
Psammuthis Psa(m)muthis 1
Achoris Achoris 13
Nefaarud II Nepherites 4 mies.
XXX dynastia
  Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Nektanebo I Nectanebes 18 10
Dżedhor Teos 2 2
Nektanebo II Nectanebos 18 8
Persowie
  Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Artakserkses III Ochos 2 6
Arses Aroges 3 4

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor