Make your own free website on Tripod.com

Dolina Królów

Dolina Królów to dwie skalne, suche doliny przecinające masyw górski w Tebach Zachodnich. W zachodniej części, zwanej dziś Zachodnią Doliną (WV) lub Doliną Małp (po arabsku: Wadi el-Gurud, Biban el-Gurud) pochowani zostali w grobach kutych w skalnym podłożu władcy XVIII dynastii - Amenhotep III i Ai II. Część Wschodnia Doliny (KV), zwana po arabsku Biban el-Muluk, Bramy Królów, posłużyła za miejsce pochówku władcom XVIII, XIX i XX dynastii oraz członkom ich rodzin.  We wschodniej i zachodniej części Doliny znajduje się łącznie 64 grobowce, plus, dodatkowo, 20 nieukończonych wykopów i szybów oznaczanych literami A-T. Numery pierwszych 21 grobów zostały przydzielone wg numeracji zaproponowanej przez Johna Gardinera Wilkinsona w 1827 roku.  Ten system numeracji rozpoczyna się przy wejściu do Doliny i numeruje groby w kierunku wschodnim. Natomiast numeracja od 22 do 62 była przydzielana mniej więcej w okresie odkrycia.


Panorama Doliny Królów

                                                                                                    

KV1 - Grób Ramzesa VII (20 dyn) KV2 - Grób Ramzesa IV (20 dyn) KV3 - Niedokończony grób jednego z synów Ramzesa III (20 dyn) KV46 - Grób Juja i Czuju, rodziców królowej Teje (18 dyn) KV4 - Grób Ramzesa XI (20 dyn) KV7 - Grób Ramzesa II i jego synów (19 dyn) KV5 - Grób synów Ramzesa II (19 dyn) - największy grób w Dolinie KV6 - Grób Ramzesa IX (20 dyn) KV55 - tzw. 'Skrytka Amarneńska' (18 dyn) KV45 - Grób Userhet (18 dyn) KV44 - Niezidentyfikowany grób ze śladami ponownego pochówku w czasach 22 dyn KV27 i KV28 - Niezidentyfikowane groby z czasów 18 dyn KV21 - Niezidentyfikowany grób należący prawdopodobnie do członków rodziny królewskiej z czasów 18 dyn KV60 - Grób Sitre (zwanej In) mamki królowej Hatszepsut (18 dyn) KV19 - Grób Montuherchopszefa, syna Ramzesa IX (20 dyn) KV20 - Grób Totmesa I i Hatszepsut (18 dyn) - pierwszy grób w Dolinie KV8 - Grób Merenptaha (19 dyn) KV57 - Grób Horemheba (18 dyn) KV9 - Grób Ramzesa V i VI (20 dyn) KV62 - grób Tutanchamona - 18 dyn KV12 - Niezidentyfikowany grób rodziny królewskiej z czasów 18 dyn KV58 - Nieznany szyb grobowy (aneks grobu Tutanchamona) KV56 - "Złoty Grób" prawdopodobnie wykuty dla córki Seti II w którym znaleziono wspaniałe wyroby jubilerskie z imionami Ramzesa II, Seti II i Tauseret KV49 - Niezidentyfikowany grób z okresu 18 dyn KV35 - Grób Amenhotepa II (18 dyn) jednocześnie miejsce ukrycia wielu mumii królewskich KV11 - Grób Ramzesa III (20 dyn), pierwotnie należący do Setnachta KV10 - Grób Amenemose (19 dyn) KV16 - Grób Ramzesa I (19 dyn) KV17 - Grób Seti I (19 dyn) - najdłuższy grób w Dolinie KV37 - Nieznany grób z czasów 18 dyn, być może użyty przez rabusiów jako magazyn KV42 - Przypuszczalnie grób Sennefera, zarządcy Teb za Totmesa II lub Hatszepsut-Meritre,  żony Totmesa III (18 dyn) KV34 - Grób Totmesa III (18 dyn) KV54 - tzw. 'skrytka Tutanchamona' (18 dyn) zawierająca materiały użyte przy balsamowaniu królewskich zwłok KV18 - Grób Ramzesa X (20 dyn) KV43 - Grób Totmesa IV (18 dyn) KV36 - Grób Maiherperi, urzędnika Totmesa IV (18 dyn) KV61 - Niezidentyfikowany grób z okresu 18 dyn KV29 - Niezidentyfikowany grób z okresu 18 dyn KV13 - Grób Baja, kanclerza Siptaha (19 dyn) KV14 - Grób Tauseret i, być może, Seti II. Zaanektowany przez Sethnachta (19-20 dyn) KV38 - Grób Totmesa I, którego przeniósł Totmes III z grobu KV20 KV15 - Grób Seti II (19 dyn) KV47 - Grób Siptaha (19 dyn) KV32 - Niezidentyfikowany grób z okresu 18 dyn. Być może grób królowej Tia, małżonki Amenhotepa II KV30 - Niezidentyfikowany grób z okresu 18 dyn KV31 - Niezidentyfikowany grób z okresu 18 dyn KV40 - Niezidentyfikowany grób z okresu 18 dyn KV26 - Niezidentyfikowany grób z okresu 18 dyn KV59 - Niezidentyfikowany grób z okresu 18 dyn Do położonego 180 m na południe grobu Amenhotepa I - KV39
 

 KV1 - Ramzes VII (XX dynastia)
 KV2 - Ramzes IV (XX dynastia)
 KV3 - Ramzes III (niedokończony grób dla jednego z synów władcy, XX dynastia)
 KV4 - Ramzes XI (XX dynastia)
 KV5 - grób synów Ramzesa II (XIX dynastia)
 KV6 - Ramzes IX (XX dynastia)
 KV7 - Ramzes II (XIX dynastia)
 KV8 - Merenptah (XIX dynastia)
 KV9 - Ramzes V i VI (XX dynastia, przez greckich podróżników zwany "grobem Memnona")
KV10 - Amenemose (XIX dynastia)
KV11 - Ramzes III (XX dynastia, pierwotnie grób Sethnachta)
KV12 - nieznany grób rodziny królewskiej (XVIII dynastia)
KV13 - Baj (kanclerz Siptaha, schyłek XIX dynastii)
KV14 - Tauseret i, być może, Seti II (grób zaanektowany przez Sethnachta, XIX-XX dynastia)
KV15 - Seti II (XIX dynastia)
KV16 - Ramzes I (XIX dynastia)
KV17 - Seti I (XIX dynastia)
KV18 - Ramzes X (XX dynastia)
KV19 - Montuherchopszef (syn Ramzesa IX, XX dynastia)
KV20 - Totmes I i Hatszepsut (XVIII dynastia, pierwszy grób w Dolinie)
KV21 - odkryty w 1817 przez G.B.Bezoni nieznany grób. W grobowcu znaleziono dwie mumie królowych z okresu amarneńskiego. Jedna z nich, mumia A, jest prawdopodobnie mumią królowej Anchesenamon, żony Tutanchamona.
WV22 - Amenhotep III (XVIII dynastia)
WV23 - Ai II (XVIII dynastia)
WV24 - nieznany (XVIII dynastia)
WV25 - nieznany (XVIII dynastia, być może grób Echnatona)
KV26...KV33 - niezidentyfikowane groby (XVIII dynastia)
KV34 - Totmes III (XVIII dynastia)
KV35 - Amenhotep II (jednocześnie miejsce pochówku wielu władców, XVIII dynastia)
KV36 - Maiherperi (XVIII dynastia, urzędnik Totmesa IV)
KV37 - nieznany grób z czasów XVIII dynastii, być może użyty przez rabusiów jako magazyn
KV38 - Totmes I (XVIII dynastia, przeniesiony przez Totmesa III z grobu KV20)
KV39 - prawdopodobnie grób Amenhotepa I (XVIII dynastia)
KV40...KV41 - niezidentyfikowane groby (XVIII dynastia)
KV42 - przypuszczalnie grób Sennefera, zarządcy Teb za Totmesa II lub Hatszepsut-Meritre,  żony Totmesa III (XVIII dynastia)
KV43 - Totmes IV (XVIII dynastia)
KV44 - niezidentyfikowany grób, być może brata królowej Teje Aanena (TT120 w Gurna), ponownie użyty dla Tentkare (XXII dyn), w którym H.Carter znalazł w 1901 trzy trumny do niej należące.
KV45 - Userhet ( XVIII dynastia)
KV46 - Juja i Czuju (rodzice królowej Teje, XVIII dynastia))
KV47Siptah (XIX dynastia)
KV48 - wezyr Amenemopet (XVIII dynastia)
KV49 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia)
KV50...KV52 -  pochówki zwierzęce (XVIII dynastia)
KV53 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia)
KV54 - tzw. skrytka Tutanchamona (XVIII dynastia) zawierająca materiały użyte przy balsamowaniu królewskich zwłok
KV55 - tzw. skrytka amarneńska -  Teje (?), Smenchkare (?), Echnaton (?)
KV56 - "Złoty Grób" wykuty dla córki Seti II w którym znaleziono wspaniałe wyroby jubilerskie z imionami Ramzesa II, Seti II i Tauseret
KV57 - Horemheb (XVIII dynastia)
KV58 - nieznany szyb grobowy (aneks grobu Tutanchamona) w którym znaleziono kawałki złotej folii z imionami Ai i Tutanchamona
KV59 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia)
KV60 - grób Sitre (zwanej In), mamki królowej Hatszepsut odkryty w 1903 przez H.Cartera i E.R.Ayrtona. W grobowcu znaleziono dwie mumie. Jedna była mumią królowej Hatszepsut, druga należała do Sitre.
KV61 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia)
KV62 - Tutanchamon (pierwotnie grób Ai II, XVIII dynastia)
KV63 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia) zwany grobowcem bez mumii a będący najprawdopodobniej skrytką w której składowane nieużyte w pochówkach przedmioty.

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor