Make your own free website on Tripod.com

Dolina Królów - KV55
'Skrytka Amarneńska' - XVIII dynastia

Grób odkryty w styczniu 1907 r przez Edwarda R. Ayrtona i Theodore M.Daviesa, datowany na czasy Echnatona i powszechnie znany jako tzw. skrytka amarneńska. Ponieważ znaleziono w nim fragmenty pozłacanej kaplicy drewnianej należącej do królowej Teje, przyjęło się uważać że był to grobowiec tej właśnie królowej, małżonki Amenhotepa III. Znaleziona w grobowcu pięknie wykonana trumna, pierwotnie należała do żony Semenchkare - Meritaton, inkrustowana złotem i półszlachetnymi kamieniami zawierała mumię. Czoło trumny antropoidalnej zdobił złoty ureusz - symbol władzy królewskiej. Kartusz z imieniem władcy został usunięty w starożytności, prawdopodobnie podczas przemieszczenia mumii z Achetaton do Doliny Królów. W grobowcu znaleziono ponadto cztery urny kanopskie z przykrywami w kształcie głów kobiecych oraz różne niewielkie przedmioty, głównie z imionami Amenhotepa III i Teje a przede wszystkim fragmenty pozłacanej skrzyni-kaplicy należącej do królowej Teje, podobnej do tych jakie odkryto w grobie Tutanchamona. Niestety, wszystkie jej elementy uległy całkowitemu zniszczeniu. Sama trumna, jak i znajdująca się wewnątrz mumia były w złym stanie spowodowanym wilgocią z wód podskórnych przedostających się do grobowca. Podczas pierwszego rozwijania mumii (Joseph L.Smith) znaczna jej część uległa zniszczeniu zamieniając się w popiół. Jedynie niektóre kości i czaszka zachowały się w dobrym stanie.
Najbardziej prawdopodobny pogląd to ten, że mumia to zwłoki faraona Semenchkare, co sugerowałby m.in. przypuszczalny wiek zmarłego, określony w wcześniejszych badaniach antropologicznych na 19-23, a w późniejszych na 25-28. Badania radiograficzne z 2005 roku wykazały silne podobieństwo czaszki do czaszki Tutanchamona oraz tę samą grupę krwi - A2MN, sugerując bardzo bliskie pokrewieństwo obu władców. Ale dopiero przeprowadzone w 2010 badania DNA wykazały ponad wszelką wątpliwość, że są to szczątki ojca Tutanchamona, a syna Amenhotepa III i królowej Teje. Z.Hawass ogłosił w mediach, z właściwą sobie pewnością, że jest nim Echnaton. Jednak najprawdopodobniej mamy wciąż do czynienia z mumią Semenchkare. Badania tomografii dają dziwnie szeroki zakres wieku zmarłego króla, wahający się od 25 do 40 lat (Hawass podaje rozmaite liczby z zakresu 40-55 lat). Do Doliny Królów trumna trafiła prawdopodobnie po przeniesieniu jej z Achetaton.
 


 

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor