Make your own free website on Tripod.com

Dolina Królów - KV20
grobowiec Totmesa I i Hatszepsut - XVIII dynastia

Grobowiec odkryto przed rokiem 1799. Grób ciągnie się na długości 213 metrów silnie zakręcając do głębokości 97 metrów poniżej poziomu. Korytarze skręcają z oryginalnej osi w kierunku kotliny Deir el-Bahari. Wielki przedsionek jest bardzo podobny do zastosowanego w grobie KV38 choć wyższy; możliwe że w pierwotnych zamierzeniach miał być komorą grobową. Mumia Totmesa I została przeniesiona przez Totmesa III do nowo wykutego sąsiedniego grobowca KV38.  Sarkofagi Hatszepsut jak i jej ojca, jak się wydaje, pozostały w grobie KV20 do końca tysiąclecia.  Mumię królowej znaleziono w KV60, grobie jej mamki.   
 

A - wejście
B - schody wykute po lewej stronie korytarza
C - pierwsza komora
(bez dekoracji)
D - gniazda na belki
E - przedsionek
(bez dekoracji)

F - komora grobowa (bez dekoracji lecz zawierająca 15 wapiennych płyt z inskrypcją scen z Amduat)
G -
komory boczne
H - sarkofag należący początkowo do Hatshepsut, jednak później przerobiony dla Totmesa I
I - sarkofag Hatszepsut

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor