Make your own free website on Tripod.com

Dolina Królów - KV10
grób Amenemose - XIX dynastia

Ponieważ grobowiec Amenemose był otwarty od czasów antycznych, można w nim znaleźć kilka klasycznych graffiti, pozostawionych przy wejściu, również w języku arabskim. Nachylenie korytarzy ma znaczenie mniejsze niż mogłoby się wydawać;  w rzeczywistości czwarty korytarz, znajdujący się tuż przed komorą szybową jest praktycznie poziomy, ukazując bardziej zawansowany projekt, który znalazł zastosowanie już w grobowcu KV7. Nie wykuto szybu, ale boczna komora, będąca elementem każdego ważniejszego grobu od czasów Seti I, była częściowo wykuta po zachodniej stronie sali kolumnowej (H). Dalej pojawia się nieobrobiony sklepiony korytarz (K) zaadoptowany jako komora grobowa. W grobowcu znaleziono fragment wapiennego sarkofagu, elementy figurek uszebti należące do Seti I, fragmenty sarkofagu Ramzesa VI, fragmenty alabastrowych i wapiennych urn i skrzynek kanopskich, oraz część wieka sarkofagu wykonanego z czerwonego granitu a należącego do królowej Tachet, królewskiej matki, która została prawdopodobnie w tym grobie została pochowana. Mumia króla Amenemose nie została zidentyfikowana.


 
A - pochyła rampa ze schodami wiodąca do grobu
B - pochyły korytarz z niewielką niszą
(sceny z Litanii do Re, król przed Re-Horachte przy wejściu)
C - korytarz
(sceny z Litanii do Re)
D - korytarz
(sceny z Księgi Amduat)
E - nisze kryjące rozsuwane drzwi
F - szyb
(sceny przedstawiające królową Tachat składającą ofiary bogom)
G - rampa
H - sala kolumnowa (Baketwerel, małżonka władcy, składająca ofiary bogom; sceny z Księgi Umarłych)
I - połączenie poprzez sufit z grobem KV11
J - korytarz
K - korytarz użyty jako komora grobowa

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor