Make your own free website on Tripod.com

Dolina Królów - KV6
grób Ramzesa IX - XX dynastia

Grobowiec Ramzesa IX stoi otworem od czasów starożytnych, nagromadziło się więc na jego ścianach 46 komentarzy-graffiti pozostawianych tam przez antycznych turystów. W chwili śmierci króla zaledwie połowa grobu była ukończona. Poza wejściem (A)  wykuto trzy korytarze (B,D,E), z których pierwszy zaopatrzony jest w serię czterech bocznych komór-nisz (C). Komora szybowa i sala kolumnowa były również ukończone, pasaż (H) poza nią został powiększony w celu przyjęcia królewskiego pochówku w komorze grobowej (I) znajdującej się na końcu grobowca. Mumia Ramzesa IX została odnaleziona pomiędzy innymi królewskimi mumiami w skrytce-grobie DB320 w Deir el-Bahari.


A - wejściowe schody z rampą
B - pierwszy korytarz
(sceny z Litanii do Re i Księgi Jaskiń)
C - cztery nisze-pomieszczenia
D - drugi korytarz
(sceny z Księgi Umarłych oraz Księgi Jaskiń, na sklepieniu przedstawienia astronomiczne)
E - trzeci korytarz
(przedstawienia króla jako Ozyrysa, sceny z Księgi Amduat)
F - pomieszczenie szybowe
(przedstawienie ubóstwiania)
G - sala kolumnowa
(nie dekorowana)
H - pochyły pasaż prowadzący do komory grobowej
I - komora grobowa
(król w boskiej barce oraz sceny z Księgi Ziemi, Księgi Jaskiń i Amduat, sceny z Księgi Nieba na sklepieniu)

 

Drugi i trzeci korytarz.

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor