Make your own free website on Tripod.com

Dolina Królów - KV5
grób synów Ramzesa II - XIX dynastia

Wejście i kilka pierwszych komór odkrył już w 1822 roku James Burton, ale później grobowiec został pokryty resztkami gruzu z sąsiednich wykopów. Odkryty ponownie został w 1995 roku, kiedy to Kent Weeks rozpoczął swój projekt eksploracji grobu -  Theban Mapping Project. Okazało się wówczas, że grobowiec jest znacznie większy niż poprzednio sądzono; był największym z grobów w Dolinie. Zlokalizowano ponad 150 komór, ale plan symetryczny grobowca i mnogość wejść na wielu ścianach oznacza, że zawierał przynajmniej 200 pomieszczeń.
 

A - wejście
B, C - pierwsze komory
(sceny przedstawiające Ramzesa II prezentującego swoich synów bogom)
D, E - korytarze zstępujące do grobu Ramzesa II
F - sala z szesnastoma kolumnami
G, H, I - niedawno odkryte poniżej poziomu, kolejne pomieszczenia

J - północna boczna sala
K - południowa boczna sala
L - boczna komora
(dekorowana postacią Anubisa)
M - zstępujący korytarz
N - kaplice ofiarne
O - kuta w skale figura Ozyrysa
 

Korytarz (D) wiedzie w dół od wejścia w kierunku nadal nie odkopanego kompleksu zawierającego ponad 20 innych korytarzy i pomieszczeń.
 
Szkielet będący resztkami mumii dorosłego mężczyzny, znaleziony wewnątrz wykopu w posadzce komory (C). Są to  prawdopodobnie szczątki jednego z synów Ramzesa II.

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor