Make your own free website on Tripod.com

Dolina Królów - KV3
grób jednego z synów Ramzesa III - XX dynastia

Pierwsze prace wykopaliskowe na terenie grobowca prowadził w 1912 roku Harry Burton, jednak już wcześniej zarówno Quibell jak i Ayrton, dokonali oczyszczenia terenu. Grobowiec wykuto w zboczu skalnym, praktycznie nie zagłębiając się poniżej wejścia. Pojedynczy korytarz prowadził do sali z czterema kolumnami. Zarówno salę kolumnową (F), jak i korytarz (B) zaopatrzono w  boczne komory (C,D,E,G) po każdej ze stron. Trzy dodatkowe komnaty (H,I,J) znajdują się bezpośrednio za salą kolumnową w osi grobowca. Jak było przewidziane dla królewskiego grobu tego okresu, kompozycje naścienne bazowały głównie na Litanii do Re. Hieratyczny ostrakon, znajdujący się obecnie w Berlinie wzmiankuje rok 28 Ramzesa III i sugeruje że grób należał do jednego z synów władcy. Grobowiec KV3 został później wykorzystywany jako chrześcijańska kaplica.


 

A - pierwszy korytarz
B - drugi korytarz
C - nisza w północnej części korytarza
D - komora boczna
E - północna komora boczna
F - hall z czterema filarami
G - nisza południowa
H - pierwsza komora grobowa
I - druga komora grobowa
J - trzecia komora grobowa

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor