Make your own free website on Tripod.com

Dolina Królów - KV1
grób Ramzesa VII - XX dynastia

Grobowiec Ramzesa VII jest dostępny od czasów starożytnych. Składa się on właściwie jedynie z wejścia (A-B), korytarza (C) i komory grobowej (D) zakończonej małą dodatkową, salką (F) z niszą (G). To zdecydowane zakończenie konstrukcji grobu oraz wysokiej jakości reliefy pokrywające ściany sugerują że grób został zaplanowany i wykonany w tak niewielkiej skali, być może dlatego, że władca miał świadomość iż nie ma zbyt wiele czasu na budowę. Sarkofag (E) wykonano z kutej w skale wydrążonej pokrywy, z masywnego i niestarannie obrobionego kamiennego bloku w kształcie kartusza, dekorowanego figurami Izydy, Neftydy, Selkis i czterech synów Horusa. Mumia Ramzesa VII nie została do dziś zidentyfikowana.
 

 

A - zstępująca rampa
B - wejście (dysk słoneczny pomiędzy królem i boginiami)
C - korytarz (król przed różnymi bogami; sceny z Księgi Bram i Księgi Jaskiń)
D - komora grobowa (sceny z Księgi Ziemi; przedstawienia astronomiczne z boginią Nut na sklepieniu)
E - sarkofag
F - dodatkowa komora (król przed Ozyrysem)
G - nisza

  Odwrócony sarkofag, przykrywający wykutą w skale niszę na królewską mumię.

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor