Make your own free website on Tripod.com

Genealogia przełomu XVII i XVIII dynastii

Budowa drzewa genealogicznego tej, wydawaloby się, najlepiej poznanej dynastii wbrew pozorom wcale nie jest prosta. Największą trudność stanowi oczywiście okres amarneński. W świetle ostatnich badań DNA przeprowadzonych na kilkunastu mumiach z rodziny królewskiej można wysnuć kilka wniosków, potwierdzających dotychczasowe spekulacje. Mroki tajemnicy otaczające pochodzenie Tutanchamona nieco się rozwiały, choć nadal brak pewności co do faktu, kim byli jego rodzice. Paradoksalnie, mamy już ich mumie potwierdzone niemal 100% prawdopodobieństwem. Co do imion to, w przypadku ojca, zarówno Echnaton, jak i Semenchkare pretendują do tego miana. Wiadomo, że matką Tutanchamona była kobieta, której mumię określaną w egiptologii mianem Młodsza Pani znaleziono w grobie KV35 w Dolinie Królów. Z.Hawass ogłosił w mediach, z właściwą sobie pewnością, że ojcem Tutanchamona był Echnaton i to z jego mumią mamy do czynienia w grobie KV55. Osobiście uważam, że mumia ta, to Semenchkare, a badania DNA potwierdzają jedynie dwie, znane dotychczas hipotezy - że Semenchkare, tak jak Echnaton, był synem Amenhotepa III i królowej Teje oraz, że był ojcem Tutanchamona. Imienia matki młodego króla wciąż nie znamy, wiedząc jedynie, że była nią siostra Semenchkare i Echnatona, córka Amenhotepa III i Teje. 

 

 

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor