Make your own free website on Tripod.com

do XXVII dynastii

XXVIII dynastia 404 - 399
( Sais )

do XXIX dynastii

Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

404 - 399
405/401-399 (von Beckerath)
 

Amyrteos

  • ... ...

  • ... ...

  • ... ...

  • ... ...

  • imn-(a)ir-di-s(w)

imn-(a)ir-di-s(w)  Amonirdisu

Prawdopodobnie wnuk Libijczyka Amyrteosa z Sais, który był jednym z przywódców powstania Inarosa przeciwko Persom. Amyrteos nie sprawował władzy nad całym terytorium kraju. Wzmiankę o jego śmierci umieszczono na aramejskim papirusie z Brooklynu. Imię Amyrteosa nie występuje na żadnym z zabytków, a jedynie w tzw. Kronice Demotycznej i na papirusach aramejskich gminy żydowskiej z Elefantyny. Sądzi się że przejęcie rządów przez Neferitesa I miało gwałtowny przebieg.

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor