Make your own free website on Tripod.com

Achetaton ( Tell el-Amarna )

Miasto wybudowane na polecenie faraona Echnatona (XVIII dyn). Po śmierci króla budowę przerwano i miasto zostało porzucone po zaledwie 25-30-to letnim funkcjonowaniu. Stosunkowo dobrze zachowane, jest przykładem typowej dla okresu Nowego Państwa aglomeracji miejskiej, zawierającej świątynie, pałace i znaczne tereny domów prywatnych wykonanych z cegły. Poza terenem miasta spotykamy dwie grupy grobów skalnych (w większości nieukończonych), w północnym i południowym krańcu półkolistego masywu skalnego znajdującego się na na wschód od miasta. Poza grobami dostojników, takich jak arcykapłan Panehesi czy szef policji Mahu, znajdują się również, kilka kilometrów na wschód, splądrowane i zniszczone pozostałości grobowca należącego do rodziny królewskiej, odkryte w latach 80-tych. Zachodnią część miasta stanowią w dużym stopniu domy, przystanie i główny pałac królewski, który nie zachował się do naszych czasów. Jednak duża ilość budowli zachowała się na pustyni wschodniej, są to szyby, zbiorniki na zboże, piekarnie i wysypiska śmieci, które stanowiły zaplecze prawidłowego funkcjonowania całej społeczności.


 

Północne grobowce skalne:

1 - Hui - Nadzorca Haremu; Nadzorca Podwójnego Skarbca Wielkiej Królewskiej Małżonki; Rządca Domu Królowej Teje

2 - Merire(2) - Pisarz Królewski, Nadzorca Podwójnego Skarbca; Nadzorca Haremu Wielkiej Królewskiej Małżonki, Nefertiti

3 - Ahmose - Królewski Pisarz; Nosiciel Wachlarza po Prawej Ręce Króla; Rządca Domu Echnatona; Nadzorca Pałacu Sprawiedliwości

4 - Merire(1) - Arcykapłan Atona; Nadzorca Sług Atona w Domu Re; Nosiciel Wachlarza po Prawej Stronie Króla

5 - Pentu - Pisarz Królewski; Główny Lekarz Króla; Pierwszy Sługa Atona w Jego Rezydencji w Achetaton; Obie Nogi Władcy Dwóch Krajów; Szambelan; Najbliższy Zaufany Króla; Nadzorca Nadzorców; Najszlachetniejszy z Najbliższych Towarzyszy

6 - Panehesi - Naczelnik Sług Atona w Domu Atona w Achetaton; Drugi Prorok Władcy Dwóch Krajów Nefercheperure-Uaenre; Nadzorca Podwójnego Spichlerza Atona w Achetaton; Nadzorca Trzód Atona

Południowe grobowce skalne:

7 - Parennefer - Królewski Rzemieślnik, Czyściciel Rąk; Nadzorca Wszystkich Królewskich Rzemieślników; Nadzorca Wszystkich Prac Króla w Domu Atona; Towarzyszący Władcy Dwóch Krajów we Wszystkich Miejscach; Naczelnik Proroków Wszystkich Bogów

8 - Tutu - Szambelan; Pierwszy ze Sług Nefercheperure-Uaenre Domu Atona w Achetaton; Pierwszy Sługa Nefercheperure-Uaenre w Barce wia; Nadzorca Wszystkich Rzemieślników Władcy Dwóch Krajów; Nadzorca Wszystkich Prac Jego Wysokości; Nadzorca Srebra i Złota Władcy Dwóch Krajów; Nadzorca Skarbca Atona w Achetaton; Przełożony Całego Kraju

9 - Mahu - Szef Policji Echnatona

10 - Ipi - Królewski Pisarz; Wysoki Rządca; Nadzorca Wielkiego Haremu Faraona; Rządca Mamfis

11 - Ramose - Królewski Pisarz; Rządca Nebmaatre (Amenhotep III); Scribe of Recruits; General of the Lord of the Two Lands

12 - Nachtpaaton - Wezyr

13 - Neferchepruhersecheper - Burmistrz Achetaton

14 - Maj - Generał Władcy Dwóch Krajów; Naczelnik Domu Atona; Rządca Uaenre w Heliopolis; Nadzorca Wszystkich Prac Króla; Królewski Pisarz; Nadzorca Trzód Świątyni Re w Heliopolis; Noszący Wachlarz po Prawej Ręce Króla

15 - Suti - Odpowiedzialny za Nosicieli Wachlarza i Ochronę Nefercheperure-Uaenre

16..18 - nieznane

19 - Sutau - Naczelnik Podwójnego Skarbca Władcy Dwóch Krajów

20..22 - nieznane

23 - Ani - Królewski Pisarz; Pisarz Ofiarny Władcy Dwóch Krajów; Pisarz Ofiarny Atona; Rządca Domu Aacheperure (Amenhotep II)

24 - Paatonemheb - Królewski Pisarz; Generał Władcy Dwóch Krajów; Nadzorca Prac w Achetaton

25 - Ai - Boski Ojciec; Noszący Wachlarz po Prawej Rece Króla; Nadzorca Wszystkich Stajni Władcy Dwóch Krajów; Królewski Pisarz; Naczelnik Łuczników

26 - Grób Królewski

27 - Niedokończony grób, prawdopodobnie należący do członka rodziny królewskiej.

28 - Grób podobny do grobów Apisa w Sakkara. Znaleziono szczątki byka lub wołu na wysypisku śmieci tego grobu. Pierwotnie sądzono, że były to pozostałości zwierząt ofiarnych, ale mogły też być szczątkami świętego byka.

29 - Księżniczka Neferneferure (?). Znaleaziono fragment amfory z napisem, który zidemtyfikowany jako element wyposażenia grobowego Neferneferure. Pochówek księżniczki w oddzielnym grobie sugerowałby, że umarła jakiś czas po śmierci swego ojca.

30 - Niewielki, nieznany grób, jak się wydaje należący do osoby prywatnej.
 


 

Zdjęcie lotnicze z 1932 środkowej części miasta

 

Schody wiodące na dach z prywatnych apartamentów w Pałacu Północnym, prawdopodobnie zamieszkiwanym przez królową Nefertiti

 

Copyright © 2000-2013 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor